DOMOV VIZITKA LEKARNA   SLOVARČEK   NASVETI   KONTAKT
 VIZITKA
Lekarna Bled na podlagi pridobljene koncesije opravlja lekarniško dejavnost skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti, od novembra leta 2005. Njena osnovna naloga je preskrba prebivalstva z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki, ki sodijo v lekarne.
 
Odgovorna za izvajanje dejavnosti v lekarni je koncesionarka Marta Poljanšek Zupan, mag.farm., ki je trenutno tudi edina zaposlena magistra farmacije v lekarni: »Izboljšati in povečati dostopnost do lekarniških storitev tako v korist občanov, turistov, zdravstvenih in drugih organizacij ter vseh zainteresiranih, je glavni in ključni razlog za odprtje zasebne lekarne. Ocenjujem, da bom s svojimi več kot osemnajstletnimi delovnimi izkušnjami v lekarniški dejavnosti in s poznavanjem lokalnih posebnosti ter zahtev okolja, lahko pomembno prispevala k opravljanju in razvoju lekarniške službe na področju občine Bled in širše.«

Lekarna Bled
Marta Poljanšek Zupan, mag.farm.
Ljubljanska 4
4260 Bled
Matična številka:
Oznaka za DDV: SI


E-mail: info@lekarnabled.net

Telefon: 04 576 60 85
Faks:     04 576 60 84

DELOVNI ČAS:
Od ponedeljka do petka: 9:00 – 19:00
Sobota, nedelja, prazniki: 9:00 – 17:00

 

 
 
  NASVET
Zdravila shranjujte v izvirni ovojnini skupaj z navodili.Zdravila praviloma shranjujemo pri sobni temperaturi (med 15 in 25°C). V hladilniku shranjujemo le zdravila, ki imajo to posebej navedeno v navodilih ali na škatljici.
[ vsi nasveti ]

 

V naši lekarni smo vedno na razpolago za dodatna pojasnila tako po telefonu, osebno ali z uporabo elektronske pošte.

V nujnih primerih bo organizirana tudi dostava na dom (bolezen, odsotnost svojcev, starejši…).

Delovni čas lekarne:
Od ponedeljka do petka:
9:00 - 19:00
Sobota, nedelja, prazniki:
9:00 - 17:00
  Lekarna Bled, Marta Poljanšek Zupan, mag.farm., Ljubljanska 4, Bled