DOMOV VIZITKA LEKARNA   SLOVARČEK   NASVETI   KONTAKT
 LEKARNA
DELOVNI PROGRAM

NEMOTENA OSKRBA OBČANOV IN OSTALIH Z ZDRAVILI, MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DRUGIMI IZDELKI, KI SODIJO V LEKARNE

Lekarniška dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti zagotavlja preskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego ter varovanje zdravja, in sicer v skladu z zakonom ter priporočili strokovne komisije pri Lekarniški zbornici Slovenije. Oskrba z zdravili pomeni nabavo, hranjenje in izdajo zdravil.

Lekarniška dejavnost je javna služba in obsega:
- izdajo zdravil na recept
- izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo v skladu s posebnimi predpisi izdajati le v lekarni
- svetovanje o varni uporabi zdravil
- izdelavo in pripravo zdravil
- izdajo veterinarskih zdravil na recept
- izdelavo magistralnih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja
- oskrbo z medicinskimi pripomočki
- oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini
- oskrbo s sredstvi za nego in higieno
- oskrbo s sredstvi za varovanje zdravja
- oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki


SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN OHRANITEV ZDRAVJA OBČANOV

Promocijo zdravja v naši lekarni vidimo kot proces, v katerem farmacevti prevzemamo vloge in odgovornosti v smislu informiranja, sodelovanja in koordiniranja z vsemi subjekti v družbi.
Delovanje farmacevtske lekarniške stroke je usmerjeno predvsem na dve področji, ki sta sestavna dela farmacevtske skrbi:
- zagotavljanje ustrezne in varne uporabe zdravil
- delovanje v preventivi na področju varovanja zdravja

OBVEŠČANJE IN OSVEŠČANJE JAVNOSTI

Prizadevali si bomo za prijetno, zaupno okolje v naši lekarni, v katerem boste naše stranke brez skrbi in zadržkov posredovale vsa vprašanja in dvome ter nanje tudi dobile strokovne, a razumljive odgovore.
Potrebno je okrepiti sodelovanje in izmenjavo informacij med vsemi zdravstvenimi organizacijami na našem področju. Z različnimi izobraževalnimi institucijami je nujen skupen nastop v smislu izobraževanja, skupnega vodenja in izvajanja določenih preventivnih aktivnostih.
 
 
 
  NASVET
Redno pregledujte domačo lekarno in izločite zdravila, ki jim je pretekel rok trajanja ali pa ste na njih opazili kakršnekoli spremembe (barva, vonj, razpokane tablete...). Stara ali spremenjena zdravila odnesite v vašo lekarno, da jih bodo pravilno uničili; ne mečite jih v smeti.
[ vsi nasveti ]

 

V naši lekarni smo vedno na razpolago za dodatna pojasnila tako po telefonu, osebno ali z uporabo elektronske pošte.

V nujnih primerih bo organizirana tudi dostava na dom (bolezen, odsotnost svojcev, starejši…).

Delovni čas lekarne:
Od ponedeljka do petka:
9:00 - 19:00
Sobota, nedelja, prazniki:
9:00 - 17:00
  Lekarna Bled, Marta Poljanšek Zupan, mag.farm., Ljubljanska 4, Bled