DOMOV VIZITKA LEKARNA   SLOVARČEK   NASVETI   KONTAKT
 LEKARNA
DELOVNI PROGRAM

NEMOTENA OSKRBA OBČANOV IN OSTALIH Z ZDRAVILI, MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN DRUGIMI IZDELKI, KI SODIJO V LEKARNE

Lekarniška dejavnost kot del zdravstvene dejavnosti zagotavlja preskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego ter varovanje zdravja, in sicer v skladu z zakonom ter priporočili strokovne komisije pri Lekarniški zbornici Slovenije. Oskrba z zdravili pomeni nabavo, hranjenje in izdajo zdravil.

Lekarniška dejavnost je javna služba in obsega:
- izdajo zdravil na recept
- izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo v skladu s posebnimi predpisi izdajati le v lekarni
- svetovanje o varni uporabi zdravil
- izdelavo in pripravo zdravil
- izdajo veterinarskih zdravil na recept
- izdelavo magistralnih izdelkov in izdelkov za nego in varovanje zdravja
- oskrbo z medicinskimi pripomočki
- oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini
- oskrbo s sredstvi za nego in higieno
- oskrbo s sredstvi za varovanje zdravja
- oskrbo z otroško hrano in dietetičnimi izdelki


SKRB ZA PROMOCIJO ZDRAVJA IN OHRANITEV ZDRAVJA OBČANOV

Promocijo zdravja v naši lekarni vidimo kot proces, v katerem farmacevti prevzemamo vloge in odgovornosti v smislu informiranja, sodelovanja in koordiniranja z vsemi subjekti v družbi.
Delovanje farmacevtske lekarniške stroke je usmerjeno predvsem na dve področji, ki sta sestavna dela farmacevtske skrbi:
- zagotavljanje ustrezne in varne uporabe zdravil
- delovanje v preventivi na področju varovanja zdravja

OBVEŠČANJE IN OSVEŠČANJE JAVNOSTI

Prizadevali si bomo za prijetno, zaupno okolje v naši lekarni, v katerem boste naše stranke brez skrbi in zadržkov posredovale vsa vprašanja in dvome ter nanje tudi dobile strokovne, a razumljive odgovore.
Potrebno je okrepiti sodelovanje in izmenjavo informacij med vsemi zdravstvenimi organizacijami na našem področju. Z različnimi izobraževalnimi institucijami je nujen skupen nastop v smislu izobraževanja, skupnega vodenja in izvajanja določenih preventivnih aktivnostih.
 
 
 
  NASVET
Posebno, če uporabljate redno več zdravil, vam priporočamo, da si za vsak dan pripravite dnevne odmerke v posebne škatlice (dozatorje), ki jih kupite v lekarni. Na ta način si boste zagotovili pravilno odmerjanje vaših zdravil in izognili se boste dvomom ali ste določeno zdravilo tisti dan že vzeli.
[ vsi nasveti ]

 

V naši lekarni smo vedno na razpolago za dodatna pojasnila tako po telefonu, osebno ali z uporabo elektronske pošte.

V nujnih primerih bo organizirana tudi dostava na dom (bolezen, odsotnost svojcev, starejši…).

Delovni čas lekarne:
Od ponedeljka do petka:
9:00 - 19:00
Sobota, nedelja, prazniki:
9:00 - 17:00
  Lekarna Bled, Marta Poljanšek Zupan, mag.farm., Ljubljanska 4, Bled